Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad

25 maart 2020

In steden bepalen niet-levende materialen zoals asfalt, beton en steen voor een groot deel het aanzien. Bomen brengen dus letterlijk leven in een stad. Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat bomen een positief effect hebben op de mentale gezondheid van mensen. Ook beïnvloeden bomen de huizenwaarde positief. Maar bomen zijn niet alleen mooi om te naar te kijken. Ze voorzien ook in een aantal ecosysteemdiensten. En deze hebben we met het oog op het veranderde klimaat in steden steeds harder nodig. Lees hier het hele artikel

(Bron: Nature Today)

Stadsbomen: goede watermanagers

Als bomen goed beheerd en onderhouden worden, kunnen ze als watermanagers werken. Bomen kunnen dan neerslagpieken afvlakken en zo de kans op wateroverlast beperken. In tegenstelling tot wegen en daken houden bomen de neerslag vast met hun bladeren en takken. Pas als de hoeveelheid water groter wordt, loopt een deel van het water via de takken en stam naar de grond (stem-flow). Of het water valt van het blad op de bladeren daaronder en uiteindelijk op de bodem (throughfall). Zo bereikt een deel van de neerslag de bodem met vertraging. De opgevangen neerslag verdampt weer en bereikt nooit de bodem.

Volgens de factsheet Waterhuishouding (pdf: 597 KB) kan een gemiddelde volwassen boom in een stedelijke omgeving zo’n 200 tot 400 liter water in de kroon vasthouden. Stadsbomen doen het als watermanagers nog beter dan bosbomen. Dit komt omdat ze vaak vrij staan en bij goede groeiomstandigheden vaak een grotere kroon hebben met meer takken dan bosbomen.