Bouwconvenant provincie Utrecht: doe mee met de sprints

17 december 2020

Het project Bouwconvenant van de provincie Utrecht is al even gestart. In januari zijn er diverse bijeenkomsten c/q sprints gepland. Doe mee!

De toelichting op de bijeenkomst is hieronder beschreven. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je wel graag deelnemen? Laat het dan even Elise Hoenderboom even weten.

Het klimaat verandert. Daar moeten we ons op aanpassen. En dus leeft breed (zowel publiek als privaat) de ambitie om onze gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten. Daar zijn afspraken voor nodig – en die gaan we in januari maken met elkaar!

In de afgelopen weken hebben we met veel gemeentes, waterschappen, bouwers, ontwikkelaars, de provincie Utrecht en een aantal maatschappelijke organisatie gesproken over de vraag of deze ambitie gedeeld wordt, of het haalbaar en wenselijk is en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan weten we nu dat we de afspraken ook echt kunnen gaan vormgeven. En: dat we dat samen moeten doen. Want het klimaatrobuust maken van onze gebouwde omgeving is niet enkel aan ‘de markt’ of ‘de overheid’.

Kortom, we kunnen aan de slag! Het wordt een flinke kluif om voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw tot stevige maar realistische en vooral ook uitvoerbare afspraken te komen. Daarom kiezen we ervoor om in een aantal kort op elkaar geprogrammeerde intensieve sprintsessies in een afgebakende periode zoveel mogelijk resultaat te boeken. Dat vergt even een flinke inspanning (en een stevige claim op uw ongetwijfeld drukke agenda) maar voorkomt dat we over een langere periode heel vaak bij elkaar moeten komen.

Deze sessies zijn relevant voor duurzaamheids- en klimaatadaptatie-experts, maar ook voor verstedelijkingsprofessionals en RO-professionals. Fijn als u daarom deze uitnodiging ook doorstuurt naar collega’s voor wie deze sprints ook van belang zijn!

We beginnen niet op nul: we hebben inmiddels een goed overzicht van de ketenpartijen, de netwerken, bestaande bouwstenen en belemmeringen op klimaatadaptief bouwen in nieuwbouw, bestaand stedelijk gebied en bedrijventerreinen. Ook hebben wij inzicht in de verwachtingen over de inhoud en het karakter van de afspraken. Daarmee is de eerste stap gezet naar ons doel om met elkaar; overheden, gebiedspartners en partners uit de bouwketen, tot publiek-private afspraken te komen over klimaatadaptatie. De tweede stap is dat we met elkaar de kaders schetsen voor deze afspraken. Daarbij willen we klimaatadaptatie- en verstedelijkingsprofessionals actief betrekken.

We doen dat tijdens intensieve sprintsessies in januari en februari 2021. Hieronder de data met de hoofdonderwerpen. Zorg graag dat je de eerste sessie er bij bent en kies daarna de voor jou meest relevante sessie (nog liever: kom naar alle sessies):

  • Dinsdag 12 januari van 9u. tot 13u.: kick-off bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we wat we, als we klaar zijn, bereikt willen hebben. Staan we stil bij de scope en focus van de afspraken. Kiezen we de hoofdthema’s voor de vervolgsessies, zorgen we voor een stevige onderlinge verbinding en een goede sfeer; kortom: we leggen het fundament!
  • Donderdag 14 januari van 9u. tot 13u: Deze bijeenkomst richt zich op nieuwbouw-afspraken, waarbij we de bestaande bouwstenen bij elkaar brengen en toespitsen op de Utrechtse situatie
  • Dinsdag 19 januari van 13u. tot 17u: Bestaande gebouwde omgeving – deel 1.  Het onderwerp bestaande bouw is complexer dan nieuwbouw. Hier liggen dan ook wat minder bestaande bouwstenen en elders opgedane ervaringen. Bovendien betreft het veel ‘subdomeinen’ (sociale woningbouw, vrije huur, particulier woningbezit, bedrijventerreinen, openbare ruimte) en daarom delen we dit thema op in 2 sessies. Het karakter van de afspraken is vergelijkbaar met de nieuwbouw. De uitwerking stemmen we af op de meekoppelmomenten bij bestaande bouw.
  • Donderdag 21 januari van 13u. tot 17u: Bestaande gebouwde omgeving – deel 2.

Hierna nemen we wat tijd om de ‘oogst’ te verzamelen en de losse delen bij elkaar te brengen. En daarna sluiten we de reeks af op:

  • Woensdag 3 februari van 9u. tot 13u: Deze laatste bijeenkomst is de zogenoemde “striksessie” met de integratie van de uitkomsten van de deelsessies. Hier bespreken we ook hoe nu verder.

We nodigen u uit om bij al deze sprints aanwezig te zijn. We snappen dat het veel tijd vraagt in uw agenda. Tegelijkertijd hebben we de ervaring dat juist door intensief met elkaar de start te maken, het proces daarna met meer draagvlak, diepgang en betrokkenheid verloopt en er betere resultaten en afspraken uit voort komen. We kunnen ons voorstellen dat u ervoor kiest om vanuit uw organisatie per sessie gericht te kijken wie er aanschuift op basis van de expertise en taakverdeling binnen uw organisatie.