Vitens, VRU en Rijkswaterstaat Oost Nederland als nieuwe partners

27 november 2018

We zijn bijna een jaar onderweg en er zijn drie partners aangesloten. Vitens, Veiligheidsregio Utrecht en Rijkswaterstaat Oost Nederland sluiten aan bij het regionaal manifest.

Op 7 december 2017 is het Regionaal Manifest Ruimtelijke door 28 gemeenten, 2 provincies en het waterschap in de regio vallei en Veluwe ondertekend. Met het manifest nemen zij de verantwoordelijkheid op zich om Nederland voor 2050 klimaatbestendig te maken. Klimaatverandering zorgt voor grotere weer extremen, dit heeft gevolgen voor de leefomgeving. Er zal hevigere neerslag vallen in de winter en in de zomer zullen er langere perioden van hitte en droogte zijn. Daarnaast zijn er ook risico´s rondom waterveiligheid.

De partners van het manifest willen samen met inwoners, bedrijven en andere gebiedsgebruikers de regio klimaatbestendig maken. Rijkswaterstaat, Vitens en de Veilihiedsregio Utrecht willen hieraan meewerken.