Over ons

Deze website is ontwikkeld door alle partners die op 7 december 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben ondertekend. De partners zijn overheden in de regio Vallei en Veluwe; 28 gemeenten, 2 provincies, het waterschap, Vitens en Rijkswaterstaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om, door samen te werken, ervoor te zorgen dat de regio Vallei en Veluwe in 2050 klimaatbestendig is. 

Regionaal Adaptatie Plan
Van 2017 tot 2019 hebben we gewerkt aan de acties die voortvloeien uit het Manifest. De speerpunten zijn opgenomen in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) dit is een uitvoeringsprogramma voor de Vallei en Veluwe waarin richting wordt gegeven waar we de komende twee jaar aan gaan werken met alle manifestpartners.

Aanjaagteam RAP

Het aanjaagteam heeft samen met de partners ervoor gezorgd dat de RAP is opgesteld en vastgesteld eind 2020 door alle gemeenten in de regio Vallei en Veluwe. Het aanjaagteam blijft actief bezig met het stimuleren van klimaatadaptatie op basis van de speerpunten van het RAP. Gaat u als gemeente of organisatie in de Vallei en Veluwe met klimaatadaptatie aan de slag? En heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ons via de mail of via een van de aanjagers in de Vallei en Veluwe.

Simon Troost

Programmamanager RAP
Noord-Veluwe

Marieke Leentvaar

Programmamanager RAP
Oost-Veluwe

Marijke Jaarsma

Programmamanager RAP
Vallei en Eem

Martine Tekelenburg

Communicatieadviseur
Platform Vallei en Eem

Eva Zappeij

Klimaatcoördinator
Platform Vallei en Eem

Ida Philip

Projectleider Klimaatadaptatie

Mark Kemperman

Projectleider Klimaatadaptatie

Provincie Gelderland